PVC içerisindeki yüksek klor oranı PVC’yi zor tutuşan, alev aldığı takdirde diğer yanabilir malzemelere göre çok az ısı çıkaran bir ürün haline getirmektedir. PVC ürünlerin yanması sırasında çıkan gazlar, binanın fonksiyonlarını koruyabilmesi açısından özel bir risk oluşturmamaktadır. Sigorta şirketleri bu yüzden PVC’yi diğer malzemeler ile eşdeğer tutmaktadır.
 

Bugüne kadar edinilen yangın tecrübelerinde ahşap pencerelerin kolayca yanmasına karşın, PVC pencerelerin hemen hemen hiç yanmadığı gözlenmiştir. PVC’nin tutuşması için gereken ısı, ahşabın tutuşmasını sağlayan ısı derecesinden 150’C daha yüksektir.
 

PVC Üretiminde VC Konsantrasyonu Sınır Değerleri,
 

İşyerleri ve çevresinde izin verilen PVC oranı 1966 da 500 ppm iken, günümüzde sınır değer 3 ppm’dir. Alınan teknik önlemler sayesinde bu oran 1 ppm’in altına belirgin bir şekilde indirilmiştir. Bu da PVC’deki kanser riskini ortadan kaldırmıştır.
 

Yapılarda PVC Kullanımının Alternatife Maliyeti,
 

Günümüzde belirli bir amaç için kullanılabilecek alternatifli ürünlerin birbirleriyle karşılaştırılmasında, ürünlerin hammadde üretiminden kullanımına ve daha sonra atık değerlendirmesine kadar varan tüm çevirim göz önünde bulundurulmaktadır. Bu tür bir değerlendirmeye ekolojik bilanço adı verilir. Alüminyum, PVC ve ahşap pencerelerin ekobilançosu göstermektedir ki PVC pencereler en fazla çevre dostu olan malzemelerdir.
 

Benzer bir pencereyi üretmek için kullanılan enerji PVC ve ahşapta yaklaşık olarak aynı iken, alüminyumda bu enerji iki katıdır.