Bir yapıda ısı kayıplarının azaltılarak içerdeki ısı seviyesinin korunmasında en büyük fireyi pencereler verir. Pencereler, mekanlardaki ısı kaybına sebep olan ilk unsurdur. İnsanlar, kışın sokakları ısıtmak ve yazın da mekanları dış sıcaklıktan korumak için asırlarca çareler aramışlardır. Çoğu yapıda da, doğal ışıktan ve manzaradan fedakarlık yapılarak pencereleri küçültmek yoluyla yapı maliyetleri artmıştır.
 

WINTECH, en son teknolojiyi kullanarak ürettiği pencereler ile manzara ve doğal ışık konforunu maksimuma yükselterek, en mükemmel ısı ve su yalıtımı sağlamanın adı olmuştur.
 

Üç ve beş odacıklı profilleri ve kasa- kanat kombinasyonundaki 3’lü ve 2’li etkin contalama sistemi ile doğrama boyunca stabil hava kanalları ve 2’li – 3’lü manialar oluşturur. Bu özellikler dış çevrenin olumsuz şartlarını dışarıda bırakırken, iç mekanın konforunu ise maksimumda yaşamamızı sağlar. İç mekanlarımızda doğal ışıktan ve geniş bakış açısı imkanlarından fedakarlıkta bulunmaksızın bize rahatlığı yaşatır.
 

Pencere bir bina için sadece konfor ve görünüş değildir. Zira doğru seçim ve doğru uygulama yapıldığında bir tasarruf kaynağıdır. WINTECH’te, pencere ile beraber tek cam uygulamasından kaçınılarak, çift cam veya özel izolasyonlu camlar kullanılması yoluyla, bir pencereden beklentilerinizin tam karşılığı sağlanılmış olur.
 

Tek camlı bir ahşap pencerenin çift camlı plastik pencere ile değiştirilmesi ile elde edilen sıcaklık değerleri tablodaki gibidir.

 

Dışcam Sıcaklığı(Dış Sıcaklık-15′C)

Camın U Değeri W/(m2 K)

İçcam Sıcaklığı(İç Sıcaklık 20′C)

-6.2’C

5.8

-5.4’C

-10.4’C

3

+6.9’C

-13.0’C

1.3

+14.3’C

U= Isı İletim Katsayısı
 

Tabloda görüldüğü gibi U değeri küçüldükçe dış camın dış sıcaklığı da düşmekte, iç camın iç sıcaklığı ise artmaktadır. 60 mm bir profilin U değeri 2.6 W (m2K)dir.
 

Bir pencerenin U değeri düşürülmek suretiyle yapılacak tasarruf tablodaki gibidir.

 

Bölge 

İç Sıcaklık C

Dış Sıcaklık C

Ortalama Sıcaklık C

Isıtılan Gün

Kullanılan Yakıt

Isıtılan Alan

Tasarruf (Yıl)

Istanbul

20

-3

8.1

180

Fuel Oil

100

690

Ankara

20

-12

5.6

210

980

Izmir

20

0

10.6

150

460

Erzurum

20

-21

0.5

240