Wintech ailesi olarak; faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerde, toplumdan kazandığımızı toplumla paylaşmayı ilke sayan, etik, sorumlu, toplumun genel çıkarlarını geliştiren ve koruyan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Sosyal sorumluluğu bir kurum kültürü olarak benimseyen grubumuz, içinde yaşadığı toplumun çevresel ve sosyal gereksinimlerinden yola çıkarak sosyal sorumluluk projeleri üretmekte ve hayata geçirmektedir. Topluma katkı ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı faaliyetler desteklenerek ilgili kurumlarla işbirliği yapmaktayız. Toplumun gelişimine katkıda bulunan projelerde yer alarak, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerde geleceğe yatırım yapıyoruz.