PVC pencere ve kapı sistemleri, PVC profil, ahşap kompozit ve mdf kapı sistemleri, kompozit panel ve kalıp ürünleri, alüminyum yapı malzemeleri, pencere ve kapı aksesuar sistemleri, PVC sondaj boruları, iskele ve kalıp sistemleri üretimi yapmakta olan Wintech, çevresel sorumluluklarının bilincinde olarak, üretim faaliyetleri yürüttüğü tüm ülkelerde, üretimin her adımından sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve süreçlerde, faaliyetlerinin çevresel etkilerini belirlemek ve olası olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek, uygulamaya almak için çalışmaktadır. Wintech tüm faaliyetlerini çevrfe duyarlılığı ve bilinci ile yürütmeye devam edecektir.
 
Bu amaca ulaşmak için;
 
Çevre ile ilgili tüm yerel ve uluslararası mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
 
Genel kabul görmüş çevre yönetim sistemlerini kurmak, etkin bir şeklide uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,
 
Enerji ve doğal kaynakları en uygun düzeyde kullanmayı,
 
Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre ölçütlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
 
Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
 
Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve isteklendirmeyi sağlamayı,
 
Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
 
Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
 
Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.
 
Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz. Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz. Geri dönüşüm imkânı yüksek ürünler için ARGE çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Ürünlerimizin üretiminde oluşan atık malzemelerin geri dönüşümüne azami özen gösterilmektedir.
 
Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.